90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie

Dzień 29 sierpnia 2010 roku z pewnością na długo zapadnie w pamięci mieszkańcom Gaszyna, a to z racji jubileuszu 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej, nadania sztandaru jednostce oraz przekazania samochodu.

Obchody rozpoczęły się zbiórką zaproszonych delegacji jednostek OSP z terenu Gminy Wieluń z pocztami sztandarowymi przy gaszyńskiej strażnicy. Następnie na czele z orkiestrą dętą ze Słupska wszystkie jednostki OSP, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych gminy, strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali do Kościoła Parafialnego Najświętszego Imienia Maryi.

Podczas celebracji mszy św., która odbyła się na placu, dziekan dekanatu Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu, ksiądz kanonik Mirosław Rapcia, wygłosił kazanie, w którym nawiązał do historii OSP oraz wspomniał o jej ważnej funkcji, którą pełni nie tylko w czasie zagrożenia pożarem, ale także w wypadkach drogowych czy powodziach.

Po mszy św., wszyscy uczestnicy udali się przed strażnicę OSP w Gaszynie, gdzie odbyła się zbiórka i uformowanie pododdziałów. Konferansjer – pan Eugeniusz Panek przedstawił przebieg uroczystości. Następnie raport o gotowości zgromadzonych jednostek straży pożarnej do uroczystego apelu złożył Komendant Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu – druh Andrzej Szczepański, a przyjął go Prezes Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Mieczysław Łuczak. Następnie orkiestra dęta ze Słupska odegrała hymn państwowy, a strażacy i uczestnicy święta oddali hołd fladze państwowej.

Powitania zaproszonych gości oraz otwarcia uroczystości dokonał Prezes OSP w Gaszynie druh Roman Adamczyk. Natomiast druhna Katarzyna Lach przedstawiła rys historyczny naszej jednostki.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie, nadanego tutejszej jednostce w 1970 r.

Słowo o sztandarze

Sztandar, dawna chorągiew, stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia.
W okresach szczególnie trudnych dla niepodległości Ojczyzny brać strażacka stawała w jej obronie, dając przykłady głębokiego patriotyzmu. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Właśnie takie przykłady strażackich postaw są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem godności i honoru jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego Ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania.

Akt fundacji sztandaru odczytał burmistrz Wielunia Pan Mieczysław Majcher, a wbicia symbolicznych gwoździ w drzewiec sztandaru, dokonali : Prezes Miejsko-Gminny ZOSP RP, Przewodniczący Rady Powiatu, członek OSP w Gaszynie druh Krzysztof Owczarek, Prezes OSP w Gaszynie druh Roman Adamczyk, w imieniu Gminy Wieluń, Burmistrz Wielunia pan Mieczysław Majcher i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu, członek OSP Gaszyn druh Piotr Radowski, w imieniu mieszkańców wsi Gaszyn sołtys pan Piotr Górecki.

Poświęcenia sztandaru i samochodu dokonał dziekan dekanatu Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu, do którego należy parafia w Gaszynie ksiądz kanonik Mirosław Rapcia, a towarzyszył mu proboszcz gaszyńskiej parafii ksiądz Jacek Michalewski, członek OSP w Gaszynie.
Miłym akcentem dla strażaków OSP i mieszkańców Gaszyna było również wręczenie kluczyków do nowego samochodu, dokonane przez Burmistrza Wielunia pana Mieczysława Majchera oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu pana Piotra Radowskiego, które odebrali Z-ca Prezesa, Naczelnik – Zdzisław Mielczarek oraz Z-ca Prezesa, Kierowca – Jan Siwik. Chrzestnymi samochodu zostali pani Anna Łuczak i pan Jarosław Krajewski.

Podczas tej doniosłej uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia dla strażaków za zasługi dla pożarnictwa, a ceremoniału dokonali druh Mieczysław Łuczak – Poseł na Sejm RP, Prezes Powiatowego Zarządu Związku OSP RP w Wieluniu, Burmistrz Wielunia pan Mieczysław Majcher, Mł. bryg. poż. Jarosław Konieczny.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

 1.  Druh Krzysztof Owczarek
 2.  Druh Marian Panek
 3.  Druh Sylwester Panek
 4.  Druh Piotr Radowski
 5.  Druh Jan Siwik

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

 1.  Druh Tomasz Bednarek
 2.  Druh Zdzisław Mielczarek
 3.  Druh Zenon Sychla
 4.  Druh Piotr Wyglądacz

Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali :

 1.  Druh Roman Adamczyk
 2.  Druh Michał Nagły

Odznaczenia „Wzorowy Strażak” otrzymali:

 1.  Druh Roman Adamczyk
 2.  Druh Przemysław Bryja
 3.  Druh Czesław Golański
 4.  Druh Ryszard Nowak
 5.  Druh Bogdan Radowski
 6.  Druh Mateusz Radowski
 7.  Druh Dominik Różański
 8.  Druh Przemysław Szczepański
 9.  Druh Marcin Topór

Odznakę „Za Wysługę Lat" otrzymali:

 1.  Druh Eugeniusz Mielczarek, za 60 lat działalności w ochotniczej straży pożarnej
 2. Druh Jan Siwik, za 50 lat działalności w ochotniczej straży pożarnej
 3. Druh Bronisław Smolnik, za 40 lat działalności w ochotniczej straży pożarnej
 4. Druh Marian Sychla, za 30 lat działalności w ochotniczej straży pożarnej,

za 25 lat działalności w ochotniczej straży pożarnej:

 1. Druh Czesław Golański,
 2. Druh Marian Panek
 3. Druh Sylwester Panek
 4. Druh Radowski Piotr
 5. Druh Zenon Sychla

za 20 lat działalności w ochotniczej straży pożarnej:

 1. Druh Tomasz Bednarek,
 2. Druh Zdzisław Mielczarek
 3. Druh Ryszard Nowak
 4. Druh Piotr Wyglądacz

za 10 lat działalności w ochotniczej straży pożarnej:

 1. Druh Roman Adamczyk
 2. Druh Przemysław Bryja
 3. Druh Szymon Kostrzycki
 4. Druh Nagły Michał
 5. Druh Owczarek Krzysztof
 6. Druh Bogdan Radowski
 7. Druh Mateusz Radowski

za 5 lat działalności w ochotniczej straży pożarnej:

 1. Druh Dominik Różański
 2. Druh Przemysław Szczepański
 3. Druh Marcin Topór

Za zasługi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie, Zarząd tutejszej Jednostki, wyróżnił Pana Burmistrza Mieczysława Majchera, specjalną Statuetką 90-LECIA Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie.

Podobne statuetki otrzymali także najstarsi strażacy naszej jednostki:

 1. Druh Eugeniusz Mielczarek
 2. Druh Jan Siwik
 3. Druh Bronisław Smolnik
 4. Druh Feliks Szczepański

Wręczenia statuetek dokona Prezes Zarządu OSP w Gaszynie druh Roman Adamczyk, w asyście Wiceprezesa OSP Naczelnika druha Zdzisława Mielczarka.

Listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki oraz życzenia na ręce Prezesa OSP w Gaszynie dh Romana Adamczyka złożyli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu , druh Mieczysław Łuczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, druh Wojciech Szczęsny-Zarzycki, Burmistrz Wielunia pan Mieczysław Majcher, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Młodszy Brygadier Pożarnictwa Pan Jarosław Konieczny, Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wieluniu, Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego, członek OSP w Gaszynie druh Krzysztof Owczarek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu, Członek Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wieluniu, członek OSP w Gaszynie druh Piotr Radowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaszynie pani Jolanta Ustyniak, Prezes Wieluńskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych pan Zbigniew Rząsa.

Na zakończenie uroczystości, w imieniu gospodarzy obchodów Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie oraz odznaczonych i wyróżnionych strażaków, głos zabrał Prezes Zarządu druh Roman Adamczyk.

Następnie dowódca uroczystości Komendant Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu – druh Andrzej Szczepański wydał komendę wyprowadzenia sztandarów i zarządził rozejście. 
                                                                                              

                                                                                                                     AB

amlsoft@gaszyn.pl © 2010-2011 OSP Gaszyn :Design by: AML SOFT Robert Olek